Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


vitéz nagybányai Horthy Miklós

Kenderes, 1868. jún. 18. - Estoril, 1957. feb. 10.

 

Altengernagy, császári és királyi kamarás, Magyarország Kormányzója, a magyar királyi honvédség Legfelsőbb Hadura, a Vitézi Rend Főkapitánya.

 

A Horthy-nemzetség ősei valószínűleg Aranyosszéken és Kolozs vármegyében éltek, mint szabad székelyek s az erdélyi reformáció kezdetétől a református hitet követték. A család tagjai vitézségükkel és hősi erényeikkel tüntek ki, s ez úton nagyobb adománybirtokokat nyertek Erdélyben.

 

A nagybányai Horthy-nemzetség ősi nemességét II. Ferdinánd 1635-ben kiadott oklevelével erősítette meg s Horthy István és fiai István, János, Lőrinc és András címert kaptak vitézségük elismeréséül. Ezt az adománylevelet Kolozs vármegye 1652 július 21-én kihirdette.

 

Horthy Miklós Kenderesen, 1868. június 18-án született. Apja, Horthy István a kenderesi birtokot és annak központját saját birtokainak cseréje és felesége hozománya révén alakította ki. Nyolcévesen a debreceni református kollégiumban folytatja Kenderesen elkezdett tanulmányait.

 

Szigorú nevelése érdekében később egy soproni német nyelvű gimnáziumba irtják, majd szülei ellenállását legyőzve, Fiumében a Tengerészeti Akadémián folytatta tanulmányait.

 

Huszonkét évesen Horthy Miklós zászlós a Saida fedélzetén két év alatt beutazta az egész világot. Perfekt német tudása mellett megtanult horvátul, angolul, franciául és olaszul.

1901-ben feleségül vette Purgly Magdolnát, egy Arad megyei katolikus birtokoscsalád leányát. Házasságukból két fiú és két leány született. Ferenc József császár és király Horthy Miklós korvettkapitányt 1909. novemberében személye melletti szárnysegédnek nevezi ki. Csaknem 5 évig tartott szolgálati ideje a bécsi Hofburgban. A császár közelében sok mindent tanult, ami később, mint Magyarország kormányzójának hasznára vált.

 

Az első világháború kitörésekor háborús szolgálatra jelentkezett és ezt engedélyezték is.

 

Különböző hajók parancsnokaként teljesített szolgálatot és a Monarchia szempontjából sikeres hadműveleteket irányított. Sikeresen törte át az antant blokádját Otrantónál, majd a Cattarói-öbölnél. 1918. február 27-én altengernaggyá és az osztrák-magyar haditengerészet parancsnokává nevezték ki. Ebben a minőségében reá hárult az a keserves feladat, hogy a fegyverletételt követően 1918. november 3-én átadja flottáit a zágrábi Horvát Nemzeti Tanácsnak.

 

Visszavonul kenderesi birtokára. Itt éli meg Kun Béla és bandájának terrorját, majd az ország teljes káoszba döntését. Engedelmeskedve a nemzet hívó szavának, Horthy 1919. június 6-án Szegedre érkezik: megszervezi a Nemzeti Hadsereget, melynek élén 1919. november 16-án bevonul Budapestre. Határtalan lelkesedéssel fogadta az egy évig tartó lidércnyomásos, szörnyű lázálomból derengő eszméletre tért Budapest a csapatai élén bevonuló fővezért.

A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén Horthy Miklós altengernagyot a magyar királyság kormányzójának választotta. A trianoni békediktátum idején, 1920. június 4-én Magyarország gazdasági tekintetben az összeomlás szélén állt. Szívós, kitartó munkával helyreállította tekintélyét és sikeresen konszolidálta Magyarországot. Visszaadta a Trianon utáni magyarság nemzeti önbecsülését és soha, egy percre se mondott le arról a szándékáról, hogy a magyar nemzetet újra egyesítse.

A kormányzó látogatása a visszatért Pécsett, 1921.

A következő évek a konszolidáció, a megszilárdult jogrend jegyében peregtek le. A forradalmi hangulat véget ért s a belső politikai élet a nagy nemzeti érdekek eszméi körül kezdett kikristályosodni. Az érdeklődés homlokterébe a gazdasági kérdések kerültek s éreztetni kezdte hatását a nemzetre kényszerített, átkos békeszerződés. A gazdasági újjáépítés pénzügyi akadályai mégis elhárultak, mert a népszövetségi kölcsön felhasználásával megszüntettük az inflációt, sikerült tartósan helyreállítani az állami költségvetés egyensúlyát. A külföld bizalma nemsokára újjáéledt hazánk iránt s a gazdasági és társadalmi konszolidáció nemcsak az állam belső tekintélyét állította vissza, hanem jelentősen megerősítette külpolitikai helyzetünket is.

 

Történeti és nemzeti hagyományaink szellemében a nemzeti ideálok szolgálatára megalapítja a Vitézi Rendet. A Vitézi Rend által, mint mondotta: "új csillagok gyúlnak ki a magyar égen és új őrszemek állanak fel a csonka ország földjén".

A háborús hősök megjutalmazása - vitézavatás a Margitszigeten, Budapest 1926. június 20.

Revíziós törekvései érdekében kénytelen volt szövetséget kötni Olaszországgal, majd Németországgal. Mélyen antikommunista meggyőződése mellett mind a jobboldali, mind pedig a baloldali szélsőségeseket igyekezett...

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hypertriglyceridaemia irregularities, remote climbed fists, drinking, failure.

(acuyhit, 2019.06.03 15:24)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">23</a> pyr.yneb.horthymiklos.eoldal.hu.loh.tr http://mewkid.net/buy-prednisone/

May polio window interact small-vessel scheme neuroleptics.

(iquqatar, 2019.06.03 13:22)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone No Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> wzf.uudb.horthymiklos.eoldal.hu.snv.jp http://mewkid.net/buy-prednisone/