Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Vitézi Rend hitvallása, célja és eszménye

 

A Vitézi Rend tagjai a háborúk harcterein és a nemzeti felkelésben kiválóan megállták a magyar katonaeszmény próbáját. A vitézi cím is ennek a magatartásnak a jutalmazása, amely egyúttal érvényes a magyar katonaeszmény ápolására és a leszármazottakra is elévülhetetlen kötelezettséget jelent.

Katonaeszmény nélkül nincs önálló állami lét. Hiszünk abban, hogy a történelmi áldozat oltárán nem volt hiábavaló ezeregyszáz esztendő becsületes küzdelme. Azáltal, hogy a Vitézi Rend eszményeként, elsőrendű céljául tűzte maga elé a katonaeszmény ébrentartását, bizonyságot tett arról, hogy ma is, híven az évezredes hagyományokhoz, a kereszténység-keresztyénség, a nemzeti öntudat és a hősi életszemlélet alapján áll.

A Vitézi Rend célja: volt az 1920-ban történt létrehozásakor:

kitüntetni és megjutalmazni azokat, akik a világháborúban és a forradalmak idején vitézségükkel és hazafias érzésükkel kitűntek, a hazához feltétlenül hű és megbízható egyénekből és azok leszármazóiból válságos időre nemzetvédelmi szervezetet alkotni,

és az előbbiekkel együttesen célja ma is:

hogy tagjai családjukkal erős, keresztény – keresztyén erkölcsű, békében bölcs és dolgos, háborúban erős, hazánkhoz mindenkor és minden körülmények között hű, nemzetfenntartó, a magyar társadalmat erősítő szervezetet képezzenek, hogy azokat megjutalmazza és a magyarság hűségében megtartsa, akik a világháborúban és a nemzeti felkelésekben egyéni önfeláldozásra kész vitézségükkel és nemzeti érzésükkel tűntek ki, hogy érdemeik méltánylásával ápolják a hazafias erényeket.

A Vitézi Rend eszménye: a Rend tagja lehet az (az előírt feltételeknek is megfelelő személy), aki Istenbe vetett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, aki síkraszáll olyan konzervatív ötvözetű, szociális és demokratikus eszményekért, mint Isten, haza, család, demokratikus társadalmi rend, független ország, jogegyenlőség, egyben vallja Trianon jogtalanságát és harcol minden szélsőséges parancsuralmi megnyilvánulás ellen.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

vkovergy@gmail.com

(Kövér György, 2014.04.28 14:21)

ezt minden Vitézhez és Vitézjelölthez is el kell juttatni.